fbpx

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL ASOCIATIEI

1. DISPOZITII GENERALE

Asociatia este persoana juridica non profit, constituita in baza Ordonantei Guvernului, nr. 26/2000 aprobata prin legea nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul de ordine interioara stabileste dispozitii referitoare la organizarea muncii si a activitatilor in cadrul asociatiei.

Prezentul regulament se aplica tuturor membrilor (fondatori, simpatizanti, onorifici) si colaboratorilor asociatiei care desfasoara activitati in cadrul acesteia.

Regulamentul cuprinde norme referitoare la:

-Organizarea activitatii;

-Drepturile si obligatiile membrilor si colaboratorilor;

-Disciplina muncii si raspunderea disciplinara;

Dispozitiile regulamentului pot fi completate prin decizii interne, emise de presedintele asociatiei.

2. SCOPUL SI OBIECTUL ACTIVITATII

Scopul pentru care a fost creata asociatia este:

a) promovarea turismului atat pe plan national, cat si pe plan international;

b) elaborarea, organizarea si desfasurarea de programe specifice turismului (tururi, circuite culturale);

c)promovarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, a traditiilor si mestesugurilor in Romania, inclusiv in randul tinerilor si persoanelor defavorizate cu dizabilitati;

d)protectia mediului inconjurator in diverse forme

Obiectivele asociatiei

1.Dezvoltarea si practicarea turismului, ecologiei si a sportului in formele cele mai variate;

2.Realizarea de proiecte privind promovarea obiectivelor turistice atat pe plan national, cat si pe plan international;

3.Realizarea de proiecte privind promovarea traditiilor si mestesugurilor;

4.Elaborarea de proiecte in domeniul turismului si realizarea acestora;

5.Promovarea potentialului turistic;

6.Promovarea turismului in randul tinerilor si nu numai prin organizarea de manifestatii culturale, educative, ecologice, sportive.

Asociația își realizează obiectivele prin desfășurarea următoarelor activități:
a) promovarea drumețiilor și a altor forme de activități montane, inclusiv prin comunicare pe pagina proprie de internet;
b) organizarea periodică de excursii şi tabere montane, ciclism montan, ture alpine şi drumeții pe schiuri;
c) inițierea în alpinism și turism montan;
d) promovarea măsurilor de prevenire a accidentelor montane şi de intervenție și acordare a primului ajutor;
e) preluarea, amenajarea, construirea sau întreținerea unor baze de alpinism și turism montan (case de adăpost, refugii, cabane forestiere dezafectate etc.), marcarea de poteci turistice, amplasarea de hărţi şi panouri indicatoare, amenajarea de trasee alpine, formarea şi atestarea de călăuze pentru drumeție, de monitori pentru alpinism și schi, necesari desfășurării activității în cadrul Asociaţiei, în condițiile legii;
f) studierea şi protecția reliefului, florei şi faunei, inclusiv în zonele protejate potrivit legii;
g) editarea de materiale cu tematică montană şi alpină (periodice, hărți, prospecte, ghiduri, albume, cărți poștale ilustrate, etc.);
h) achiziționarea de cărți, filme și alte materiale documentare și promoționale pentru membrii Asociaţiei; crearea unui fond documentar al Asociaţiei, inclusiv electronic pentru membrii acesteia;
i) organizarea și susținerea de prelegeri şi gale de film şi video-proiecții privind cunoașterea şi protejarea muntelui sub toate aspectele;
j) acțiuni de ecologizare a zonelor montane şi de educare a membrilor și a restului populației cu privire la protejarea zonelor montane şi a naturii în general;
k) inițierea în fotografia și filmul de munte și organizarea de concursuri, expoziții şi cursuri de artă fotografică şi artă plastică;
l) implicarea în acțiuni de protecția mediului şi cercetare științifică, încheierea de protocoale cu instituțiile abilitate în vederea obținerii accesului membrilor Asociaţiei în zonele montane protejate;
m) dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații similare din țară şi din străinătate;
n) încheierea de protocoale de colaborare şi dezvoltare a obiectivelor asociației cu unități acreditate de învățământ public sau privat, cu administrațiile publice centrale sau locale ori cu alte organizații neguvernamentale sau societăți comerciale;
o) încurajarea şi sprijinirea membrilor Asociaţiei care vor să întreprindă drumeții sau acțiuni alpine în masivele montane din alte ţări;
p) obținerea de reduceri de taxe, priorități şi alte avantaje în țară sau străinătate, pentru membrii Asociaţiei, cum ar fi: reduceri la prețul transportului cu diferite mijloace de transport, achiziționarea de echipament, rezervarea de locuri la hoteluri, pensiuni şi cabane etc.

Circuitele culturale propuse se adreseaza membrilor asociatiei.

Drepturile membrilor asociatiei:

-de a alege si de a fi alesi in Adunarea Generala;

-de a-si exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile asociatiei;

-de a participa la toate programele si acticitatile desfasurate de asociatie;

Indatoririle membrilor asociatiei sunt:

-de a respecta prevederile statutului asociatiei;

-de a respecta hotararile si deciziile organelor de conducere ale asociatie;

-de a participa efectiv la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei;

-sa achite taxa de inscriere stabilita prin hotararea Adunarii Generale;

3. NORME DE SIGURANTA SI SECURITATEA MUNCII

Pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate , membrii au urmatoarele obligatii:

-sa isi insuseasca si sa respecte normele si insctructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

-sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesioanala atat persoana proprie, cat si a colegilor;

Pentru a asigura securitatea la locul de munca, membrii si colaboratorii au urmatoarele obligatii:

-raspund pentru respectarea normelor de siguranta si securitate;

4. DISPOZITII FINALE

Prezentul regulament se aproba prin hotararea Adunarii Generale si intra in vigoare de la data adoptarii hotararii.

Prezentul regulament este adus la cunostinta personalului si a membrilor, prin informare directa /postare pe site-ul asociatiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *